NÄKIJÄ


Taide saa syntynsä sisäisten näkyjen pohjalta, jotka liittyvät omiin kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin. Taide sisältää symboliikkaa, tunneilmaisua ja tarinoita jota piirrän näkyväksi sisäiseltä näyttämöltä katsojan koettavaksi.


Kuvantekijänä ilmaisen itseäni monipuolisesti eri ilmaisumuotojen ja tyylien kautta. Intuitio ja sattumanvaraisuus ohjaa suurelta osin työtäni, etsin aiheeni alitajunnan ja tietoisuuden rajamailta kuitenkin säilyttäen vapauden realistiseen ilmaisuun.


Opetan ja ohjaan ryhmässä ja yksilöllisesti kuvallista ilmaisua ja oman luovan ilmaisun löytämistä  (Vedic art) kurssien ja yksilö-ohjauksen muodossa.


Olen Pekka Halosen akatemian kasvatteja. Taiteeni tekemisen perusta on Vedic art nimisessä taide-menetelmässä, jonka on kehittänyt ruotsalaisen kuvataiteilija Curt Källman. Menetelmän juuret ovat tuhansia vuosia vanhassa Veda-tiedossa. 

Luova prosessi lähtee omasta sisimmästä ja siitä ajatuksesta että jokainen osaa maalata. Taiteen tekemisessä voi ilmaista itseään täysin vapaasti ilman mielen rajoitteita ja kritiikkiä, jokainen ihminen on luova! Taiteen 17 prinsiippiä ovat Vedic Artin perusta. Niiden kautta kuljetaan kohti omaa luovaa ilmaisua.

Prinsiippit eli kuvalliset harjoitukset pohjautuvat paljon perinteiseen ja moderniin taideopetukseen mutta pääpaino on enemmän yksilön omassa elämässä. Prosessi on usein tärkeämpää kuin lopputulos. Vedic Artia ei voi opiskella kirjoista vaan prinsiipit täytyy käydä yksi kerrallaan läpi oman kokemuksen kautta.

Vedic Art ei ole tyylisuunta eikä uskonto. Se ei ole myöskään terapia tai hoitomuoto. Vedic Art on kaikille avoin, riippumatta siitä oletko aiemmin harrastanut taiteita vai et.